Bảng giá dịch vụ Internet

Bảng giá dịch vụ Internet

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ SCTVNET TẠI TPHCM


 1. PHÍ HÒA MẠNG:
- Tại TP.HCM: 110.000Đ/KH
- Trong phí hòa mạng đã bao gồm: 5m cáp, 4 đầu nối F5, 1 bộ chia 2 hoặc 1 Tap. Vật tư phát sinh thêm KH phải thanh toán theo giá quy định của SCTV.

2. PHÍ THUÊ BAO (chưa bao gồm VAT 10%):

          * SCTV - EASY
          - Tốc độ Download / Upload : 2MB / 1.024 Kbps
          - Cước thuê bao tháng: 19.000 đ
          - Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 48đ
          - Phí sử dụng tối đa: 290.000 đ 
          - Phí sử dụng trọn gói: 200.000 đ 

          * SCTV - FAMILY
          - Tốc độ Download / Upload : 3MB / 1.280 Kbps
          - Cước thuê bao tháng: 30.000 đ
          - Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 48đ
          - Phí sử dụng tối đa: 350.000 đ  
          - Phí sử dụng trọn gói: 250.000 đ 

          * SCTV - OFFICE
          Tốc độ Download / Upload : 4MB/ 1.280 Kbps
          - Cước thuê bao tháng: 50.000 đ
          - Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 48đ
          - Phí sử dụng tối đa: 450.000 đ 
          - Phí sử dụng trọn gói: 350.000 đ 

          * SCTV - HIGH
          Tốc độ Download / Upload : 5MB / 1.536 Kbps
          - Cước thuê bao tháng: 80.000 đ
          - Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 5 GB đầu: 50đ, 9 GB tiếp: 40đ, >14 GB: 25đ
          - Phí sử dụng tối đa: 700.000 đ  
          - Phí sử dụng trọn gói: 530.000 đ  

          * SCTV - SUPER:
          Tốc độ Download / Upload : 6MB / 2.048 Kbps
          - Cước thuê bao tháng: 150.000 đ
          - Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 5 GB đầu: 52đ, 9 GB tiếp: 40đ, >14 GB: 25đ
          - Phí sử dụng tối đa: 1.000.000 đ 
          - Phí sử dụng trọn gói: 900.000 đ 
          - Địa chỉ IP : 1 IP tĩnh

        * SCTV - ADVANCE
          Tốc độ Download / Upload : 8MB / 2.560 Kbps
          - Cước thuê bao tháng: 260.000 đ/ tháng
          - Phí lưu lượng ( tính trên 1 MB gửi và nhận ): 40đ
          - Phí sử dụng tối đa: 2.200.000 đ  
          - Phí sử dụng trọn gói: 1.800.000 đ  
           - Địa chỉ IP : 1 IP tĩnh
        
3.  VẬT TƯ THIẾT BỊ:


CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 1878 ĐỂ ĐƯỢC BIẾT THÊM CHI TIẾT.