Dịch vụ TVC

Dịch vụ TVC

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC KÊNH SD NĂM 2016

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC KÊNH SD NĂM 2016
(Áp dụng từ ngày 01/01/2016)

MỤC I: ĐƠN GIÁ QUẢNG CÁO TVC








- Các TVC có thời lượng khác so với mức chuẩn được tính theo đơn giá có thời lượng chuẩn cao hơn kế tiếp.
- Giá quảng cáo của TVC 45 giây=30 giây*1,5; 60 giây=30 giây*2; 90 giây=30 giây*3
- Chọn vị trí đặc biệt : cộng thêm 5% trên đơn giá của TVC 30 giây.

MỤC II: ĐƠN GIÁ QUẢNG CÁO TỰ GIỚI THIỆU, TV SHOPPING







MỤC III: ĐƠN GIÁ QUẢNG CÁO PANEL, POP-UP, LOGO



MỤC IV: QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO:

1. Bước 1:  Trong vòng ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày đầu tiên dự kiến phát sóng, khách hàng gửi băng mẫu quảng cáo và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ có trong băng mẫu cho SCTV xem xét và duyệt nội dung.
2. Bước 2: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được băng mẫu, SCTV gửi thông báo cho khách hàng về việc băng mẫu có được duyệt hay không. Trong trường hợp băng mẫu được duyệt, thông báo gửi cho khách hàng sẽ bao gồm ký hiệu mã băng mẫu dự định phát sóng của khách hàng. Trường hợp băng mẫu không được duyệt, SCTV sẽ gửi (hoặc fax) cho khách hàng ý kiến của SCTV để khách hàng có cơ sở tiến hành điều chỉnh nội dung băng
3. Bước 3: Khách hàng gửi lịch đăng ký phát sóng cho SCTV (có thể gửi qua fax). Lịch đăng ký phát sóng hợp lệ phải đảm bảo các yếu tố sau: 
    a) Theo đúng mẫu của SCTV cung cấp
    b) Điền đầy đủ các thông tin, đặc biệt là mã băng, mã giờ quảng cáo yêu cầu đăng ký phát sóng của khách hàng
    c) Lịch phát sóng phải gửi cho SCTV trước 03 ngày làm việc tính đến buổi phát sóng đầu tiên.
4. Bước 4: SCTV kiểm tra tính hợp lệ của lịch đăng ký phát sóng, kiểm tra thời lượng phát sóng chung của SCTV và ký xác nhận gửi lại khách hàng qua fax. (Đây là cơ sở để hai bên tổng kết phát sóng quảng cáo hàng tháng và giải quyết tranh chấp giữa hai bên về việc phát sóng mẫu quảng cáo này)
GHI CHÚ:
1.  Thời lượng chuẩn: 5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây.
2.  Các phim quảng cáo có thời lượng cao hơn mức chuẩn sẽ được tính theo giá của mức chuẩn cao hơn kế tiếp.
3.  Các phim quảng cáo trên 30 giây được tính theo tỷ lệ đơn giá chuẩn 30 giây.
4.  Chọn vị trí ưu tiên đầu 1, 2, 3 mỗi cut quảng cáo được tính cộng thêm 5% của TVC 30 giây (áp dụng đối với quảng cáo TVC).
5.  Tự giới thiệu là những chương trình có thời lượng từ 1 đến 5 phút giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác dụng của sản phẩm. Chỉ nhận phát sóng tự giới thiệu ngoài chương trình.
6.  Thời điểm phát sóng thực tế có thể dao động ± 30 phút so với khung giờ.
7.  Đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).
8.  Bảng giá này sẽ thay thế cho các Bảng giá đã ban hành trước đây.

SCTV TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO