Dịch vụ SMS 6x53

Dịch vụ SMS 6x53

DỊCH VỤ SMS 6X53

DỊCH VỤ SMS 6X53

1. BTV5 (6353):  “Săn vé Châu Âu cùng SCTV” (Lần 2)- Cú pháp:  BTV5 (khoảng cách) Mã số chương trình (khoảng cách) Đáp Án Đúng A/B/C/D (khoảng cách) Số người trả lời đúng gửi 6353
VD: BTV5 19 A 450 gửi 6353

Quy định Mã số chương trình:
Tuần 01: Mã 13
Tuần 02: Mã 14
…..
Tuần 11: Mã 23
Tuần 12: Mã 24

2. TY (6553): Dịch vụ tư vấn tình yêu


- Cú pháp:  TY TênBạn gửi 6553                                                                                         

 VD: Bạn tên Tuấn, soạn tin:  TY TUAN  gửi  6553

- Cú pháp:   TY TênBạn TênNgườiẤy   gửi  6553
VD: Bạn tên Tuấn, người ấy tên Hoa soạn tin:  TY TUAN HOA gửi  6553

- Cú pháp:  TY NgàyThángSinh gửi 6553 
VD: Sinh ngày 22 tháng 1, soạn tin: TY 2201 gửi  6553.

3. HN (6753): DV hình nền


- Cú pháp: HN Tên hai bạn gửi 6753
VD: Bạn tên Hương, Người ấy tên Tuấn, soạn: HN Huong Tuan gửi 6753

- Cú pháp: HN Tên hai bạn SĐT tặng  gửi 6753
VD: Bạn muốn gửi tặng cho SĐT là : 09xxx, soạn : HN Huong Tuan 09xxx gửi 6753

4. NC (6553): Dịch vụ nhạc chờ

- Cú pháp: NC MÃ BÀI HÁT <Không dấu> gửi 6553
                       NC TÊN BÀI HÁT gửi 6553

5.GPRS (6753): DV hướng dẫn cài đặt GPRS
- Cú pháp: GPRS gửi 67536353: phí 3.000 đồng/tin nhắn
6553: phí 5.000 đồng/tin nhắn
6753: phí 15.000 đồng/tin nhắn