Trọn gói nhiều dịch vụ

Truyền hình KTS + Internet

Bảng giá

Chúng tôi có chính sách giá phù hợp nhất theo từng địa phương.


Địa điểm áp dụng: TP.Hồ Chí Minh - Quận 1
1. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 12Mbps:


- Các gói cước có VOD:

2. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 15Mbps:


- Các gói cước có VOD:


3. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 20Mbps:


- Các gói cước có VOD:


4. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 25Mbps:


- Các gói cước có VOD:


5. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 30Mbps:


- Các gói cước có VOD: