Trọn gói nhiều dịch vụ

Trọn gói nhiều dịch vụ

Bảng giá Trọn gói nhiều dịch vụ

Chúng tôi có chính sách giá phù hợp nhất theo từng địa phương.


Địa điểm áp dụng: TP.Hồ Chí Minh - Quận 1
1. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG:
- Áp dụng cho tất cả các khách hàng là hộ gia đình, tổ chức, cơ quan tại Thành Phố Hồ Chí Minh có triển khai dịch vụ Internet của SCTV.
- Khách hàng cũ là hộ gia đình, tổ chức, cơ quan,… đang sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ riêng lẻ của SCTV được quyền chuyển qua sử dụng và hưởng ưu đãi các gói cước trọn gói này.
- Thời gian áp dụng:  từ ngày 01/10/2016.

2. CHÍNH SÁCH HÒA MẠNG:
• Khách hàng lắp đặt mới:
- Khách hàng chưa sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào của SCTV, nay đăng ký lắp đặt dịch vụ trọn gói.
- Phí hòa mạng: 110.000đồng/hợp đồng trọn gói
• Khách hàng đang sử dụng các dịch vụ riêng lẻ chuyển qua sử dụng trọn gói
- Khách hàng đang sử dụng một hay nhiều dịch vụ riêng lẻ của SCTV, nay chuyển qua sử dụng trọn gói.
- Phí hòa mạng: 55.000đ/hợp đồng trọn gói.
• Internet SCTVnet:
- Trang bị miễn phí Modem cho tất cả khách hàng.
- Trang bị miễn phí 01 Wireless Router cho tất cả khách hàng
• Kỹ thuật số: Giá đầu thu áp dụng theo chính sách giá hiện hành tại từng thời điểm.
• Điện thoại SCTVRing: Miễn phí hòa mạng, trang bị miễn phí thiết bị đầu cuối SIPPhone.
• Vật tư lắp đặt: Khách hàng phải thanh toán chi phí theo thực tế phát sinh và theo giá quy định của SCTV tại từng thời điểm.
• Khách hàng phải có hộ khẩu tại địa bàn hoặc giấy đăng ký tạm trú KT3 tại địa điểm lắp đặt, trường hợp không có các giấy tờ trên thì khách hàng phải ký quỹ thiết bị .
• Khi khách hàng chấm dứt sử dụng dịch vụ SCTV thu hồi lại toàn bộ các thiết bị trang bị miễn phí cho khách hàng.

3. CAM KẾT SỬ DỤNG DỊCH VỤ:
• Khi đăng ký sử dụng gói cước trọn gói nhiều dịch vụ khách hàng phải cam kết sử dụng gói cước trọn gói liên tục 12 tháng.
• Trường hợp khách hàng tạm ngưng hoặc thanh lý trong thời hạn cam kết khách hàng phải hoàn trả thiết bị lại cho SCTV (các thiết bị mà SCTV trang bị) và hoàn trả lại cho SCTV cước phí tương ứng số tiền mà SCTV đã giảm (số tiển giảm của gói cước nhân với số tháng đã sử dụng của thời hạn cam kết).

4. GIÁ THUÊ BAO HÀNG THÁNG CỦA CÁC GÓI CƯỚC:
4.1. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 7Mbps:
a. Bảng giá:


b. Chi tiết các dịch vụ của gói:


4.2. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 10Mbps:
a. Bảng giá:


b. Chi tiết các dịch vụ của gói:


4.3. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 12Mbps:
a. Bảng giá:


b. Chi tiết các dịch vụ của gói:


4.4. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 15Mbps:
a. Bảng giá:


b. Chi tiết các dịch vụ của gói:


4.5. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 20Mbps:
a. Bảng giá:

b. Chi tiết các dịch vụ của gói:* ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI 19001878