Dịch vụ tích hợp Truyền hình Cáp + Internet

Dịch vụ tích hợp Truyền hình Cáp + Internet

Dịch vụ tích hợp

Chính sách giá gói cước trọn gói nhiều dịch vụ của SCTV

Chính sách giá gói cước trọn gói nhiều dịch vụ của SCTV

SCTV là nhà cung cấp dịch vụ Truyền thông - Viễn thông hàng đầu Việt Nam. Nhằm mục tiêu tạo ra nhiều gói cước trọn gói nhiều dịch vụ và có các gói có tốc độ Internet khác nhau đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng, cũng như đáp ứng các dịch vụ giá trị gia tăng khác, SCTV ban hành nhiều gói cước trọn gói nhiều dịch vụ áp dụng cho các khu vực cụ thể. Đối với gói tích hợp Truyền hình cáp + Internet, SCTV đưa ra các gói cước như sau:
+ SCTV-ECO, FAMILY, HIGH/BASIC
+ SCTV-ECO, FAMILY, HIGH/BASIC
+ SCTV DIAMOND
Đối tượng áp dụng:

- Áp dụng cho tất cả các khách hàng là hộ gia đình, tổ chức, cơ quan tại các Tỉnh/Thành Phố có triển khai dịch vụ Internet của SCTV.
- Khách hàng cũ là hộ gia đình, tổ chức, cơ quan,.. đang sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ riêng lẻ của SCTV được quyền chuyển qua sử dụng và hưởng ưu đãi các gói cước trọn gói này.

Xin vui lòng liên hệ 1900 1878 để biết thêm chi tiết.