Dịch vụ Truyền hình KTS

Trên 175 kênh truyền hình trong nước và quốc tế trong đó gần 50 kênh chuẩn HD

Bảng giá

Chúng tôi có chính sách giá phù hợp nhất theo từng địa phương.


Địa điểm áp dụng: TP.Hồ Chí Minh - Quận 1