Dịch vụ Truyền hình KTS

Trên 175 kênh truyền hình trong nước và quốc tế trong đó gần 50 kênh chuẩn HD

Bảng kênh TH KTS áp dụng từ ngày 08.02.2018