Dịch vụ VOD

Xem video theo yêu cầu qua thiết bị đầu thu công nghệ mới Smartbox

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE TRÊN ĐẦU THU SCTV VODHƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC TRÊN ĐẦU THU SCTV VOD

Bước 1: Cập nhật SĐT (để hệ thống gửi mã xác nhận khi đăng ký gói cước)


Bước 2:
Đăng ký gói cướcTrong mục “Tài Khoản”  Lựa chọn mục “Gói cước”

Bước 3: Kiểm tra gói cước đã đăng ký thành công

Save