Hỗ trợ khách hàng - chi tiết

Câu hỏi thường gặp

VIỄN THÔNG

01/01/2014 | 42916 lượt xem

1.Thưa Công ty, tôi muốn biết mạng Internet của truyền hình cáp và mạng Internet qua điện thoại có gì khác nhau?

Đáp: Mạng Internet của truyền hình cáp là mạng truy cập Internet thông qua Cable Modem. Internet và truyền hình đi chung trên một đường dây cáp.

Mạng Internet qua đường dây điện thoại, truy cập thông qua modem quay số, modem ADSL. Internet và điện thoại đi chung trên đường dây điện thoại.

Đây là so sánh đơn giản, còn nhiều thông số so sánh về kỹ thuật khác.

2. Tôi đang sử dụng tuyền hình cáp và Internet của SCTV, khi tivi mất tín hiệu thì Internet cũng không vào được, xin cho hỏi là vì sao?

Như đã nói ở trên, truyền hình cáp và Internet của SCTV sử dụng chung trên đường dây cáp. Khi mất tín hiệu ti vi là do khu vực mạng cáp nhà khách hàng bị cúp điện nên mất tín hiệu, do đó không vào mạng được.