Phát sóng kênh VTVcap7, VTVcap8, VTVcap19, VTVcap20 trên hệ thống truyền hình cáp KTS SCTV

Thứ Sáu, 05/07/2019

Nhằm đẩy mạnh phát triển nội dung chương trình truyền hình ngày một phong phú, kể từ 0h00 ngày 08/07/2019 Truyền hình cáp SCTV phát sóng kênh VTVcap7, VTVcap8, VTVcap19, VTVcap20 trên hệ thống truyền hình cáp KTS SCTV.



Theo đó, phát sóng kênh VTVcap7 – Drama thay thế kênh SCTV15 (kênh phát trùng), vị trí số 115; phát sóng kênh VTVcap8 – Bibi thay thế kênh SCTV1 (kênh phát trùng), vị trí số 122; phát sóng kênh VTVcap19 - Film TV  thay thế kênh SCTV12 (kênh phát trùng), vị trí số 125; và phát sóng kênh VTVcap20-VFAMILY  thay thế kênh SCTV3 (kênh phát trùng), vị trí số 130 trên hệ thống THC KTS  

Với việc phát sóng kênh các kênh trên hy vọng mang đến cho khán giả xem truyền hình thêm nhiều sự lựa chọn và cũng là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà SCTV đã xác định trong chiến lược phát triển đến năm 2020.

Thanh Tâm 

Có thể bạn quan tâm