Lịch phát sóng

Đừng bỏ lỡ những chương trình hay nhất hôm nay

Quảng cáo
SCTV1 - Kênh Hài
00:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 103,104,105
01:30 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 9,10
02:05 5S PLUS ONLINE - TẬP 69
02:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP 62
02:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP 69
03:30 ÔNG BỐ NỘI TRỢ - TẬP 68
04:30 HIẾM MUỘN_TẬP 1. THỊNH XE ÔM
05:05 CON "RÂU"_PHẦN 1
05:30 MẸ TRẺ
05:47 ĐẤU GIÁ
06:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 106.107.108
07:30 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 12,14
08:03 XE ÔM ÔM XE
08:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP 63
08:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP 70
09:30 ÔNG BỐ NỘI TRỢ - TẬP 69
10:30 HIẾM MUỘN_TẬP 2. TRÙM XÓM TRỌ
11:02 CON "RÂU"_PHẦN 2
11:30 MÚA RÌU QUA MẮT THỢ
12:03 LỖI TẠI AI?
12:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 109.110.111
13:30 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 15,16
14:04 5S PLUS ONLINE - TẬP 70
14:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP 64
14:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP 71
15:30 ÔNG BỐ NỘI TRỢ - TẬP 70
16:30 HIẾM MUỘN_TẬP 3. KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ
16:57 CON "RÂU"_PHẦN 3
17:13 HOA HỒNG
17:30 SỰ CỐ KHÔNG LƯỜNG
18:04 TỬ THẦN ĂN HỐI LỘ
18:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 112.113.114
19:30 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 17,18
20:05 XUẤT CHIÊU
20:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP 65
20:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP 72
21:30 ÔNG BỐ NỘI TRỢ - TẬP 71
22:30 HIẾM MUỘN_TẬP 4. MUÔN DẶM VÌ TÌNH
22:56 CON "RÂU"_PHẦN 4
23:11 COI MẮT
23:30 TRẢ NỢ CHO NGƯỜI CHẾT
23:58 MA GIỮA BAN NGÀY