Lịch phát sóng

Đừng bỏ lỡ những chương trình hay nhất hôm nay

Quảng cáo
SCTV1 - Kênh Hài
00:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 96,97,98
01:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP161
01:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP165
02:30 KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ
03:00 NỖI LÒNG ĐẠO DiỄN
03:30 HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP73,74
04:30 KIM CHI CÁ PHÁO - TẬP 149,150,151,152
05:13 MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T297
05:30 TRÚNG SỐ
05:55 GIA ĐÌNH VĂN HÓA
06:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 99,100,101
07:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP162
07:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP166
08:30 LÝ TOÉT XỬ KiỆN
08:50 HỒI MÔN
09:12 MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T296
09:30 HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP75,76
10:30 KIM CHI CÁ PHÁO - TẬP 153,154,155,156
11:30 VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN
11:55 HEO CÚNG VÍA
12:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 102,103,104,
13:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP167
13:55 THẤT VỌNG QUÁ
14:09 5S PLUS ONLINE - TẬP 32
14:30 MẠC GIA KÝ_P 2 _T29
14:57 MẠC GIA KÝ_P 2 _T30
15:30 HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP77,78
16:30 KIM CHI CÁ PHÁO - TẬP 157,158,159,160
17:30 VUA NỔ
17:55 ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
18:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 105,106,107
19:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP168
19:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP174
20:30 MẠC GIA KÝ_P 2 _T31
20:55 MẠC GIA KÝ_P 2 _T32
21:30 HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP79,80
22:30 KIM CHI CÁ PHÁO - TẬP 161,162,163,164,165
23:30 HIỂU LẦM
23:54 LÊN GIÁ TỚI NƠI RỒI