Lịch phát sóng

Lịch phát sóng các kênh trên hệ thống kênh truyền hình cáp SCTV cập nhật liên tục mới nhất 24/7

Quảng cáo
SCTV1 - Kênh Hài
00:00 BẢNG QuỐC TANG
12:00 MẠC GIA KÝ - TẬP 45
12:26 MẠC GIA KÝ - TẬP 46
13:00 THIÊN THẦN 1001 - TẬP 107,108
14:00 XÓM TRỌ LỪNG DANH TẬP 5
14:25 XÓM TRỌ LỪNG DANH TẬP 6
15:00 365 NGÀY ĐỂ YÊU -TẬP 82,83,84
16:00 THIÊN THẦN 1001 - TẬP 107,108
17:00 CƯỜI XUYÊN ViỆT_PB NGHỆ SĨ - TẬP 10_P2
17:32 ĐiỆP VIÊN HÈ PHỐ
18:00 MẠC GIA KÝ - TẬP 47
18:26 MẠC GIA KÝ - TẬP 48
19:00 THIÊN THẦN 1001 - TẬP 109,110
20:00 XÓM TRỌ LỪNG DANH TẬP 7
20:25 XÓM TRỌ LỪNG DANH TẬP 8
21:00 365 NGÀY ĐỂ YÊU -TẬP 85,86,87
22:00 THIÊN THẦN 1001 - TẬP 109,110
23:00 CƯỜI XUYÊN ViỆT_PB NGHỆ SĨ - TẬP 11_P1