Lịch phát sóng

Đừng bỏ lỡ những chương trình hay nhất hôm nay

Quảng cáo
SCTV1 - Kênh Hài
00:06 MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T242
00:14 MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T243
00:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,180,181,182
01:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP113
01:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP119
02:30 MẠC GIA KÝ - TẬP 33
03:00 MẠC GIA KÝ - TẬP 34
03:30 HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP17,18
04:30 TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 97,98
05:30 TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 99,100
06:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,183,184,185
07:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP114
07:55 XỬ ÁN
08:09 5S PLUS ONLINE - TẬP 18
08:30 MẠC GIA KÝ - TẬP 35
09:01 MẠC GIA KÝ - TẬP 36
09:30 HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP19,20
10:30 KIM CHI CÀ PHÁO - TẬP 1,2,3,4,5
11:30 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 1
11:47 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 2-PHẦN 1
12:03 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 2-PHẦN 2
12:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,186,187,188
13:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP115
13:55 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP120
14:30 MẠC GIA KÝ - TẬP 37
14:55 MẠC GIA KÝ - TẬP 38
15:30 HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP21,22
16:30 KIM CHI CÀ PHÁO - TẬP 6,7,8,9,10
17:15 MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T262
17:30 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 3,4
18:05 MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T240
18:13 MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T241
18:30 TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,189,190,191
19:30 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP116
19:55 CẬU QUÝ TỬ
20:10 5S PLUS ONLINE - TẬP 19
20:30 MẠC GIA KÝ - TẬP 39
20:56 MẠC GIA KÝ - TẬP 40
21:30 HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP23,24
22:30 KIM CHI CÀ PHÁO - TẬP 11,12,13,14,15
23:13 MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T263
23:30 BÍ ẨN ĐỒNG HỒ CÁT - TẬP 5,6