Mạng lưới chi nhánh SCTV

SCTV đã phủ sóng hầu hết các tình thành trên cả nước và đang tiếp tục mở rộng