Hội thi nghiệp vụ kỹ thuật SCTV 2017 khu vực miền Tây Nam bộ

21/04/2017 | 472 lượt xem

Truyền hình cáp SCTV vừa mới tổ chức kỳ thi  cấp chứng chỉ SCTV, nâng lương, chuyển ngạch lương về bảo hành - bảo trì và lắp đặt đa dịch vụ cho 95 CB-CNV tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Đối tượng dự thi là trưởng bộ phận kỹ thuật, tổ trưởng kỹ thuật và chức danh tương đương tại các chi nhánh; tất cả các CB-CNV đang làm công việc bảo hành – bảo trì và kỹ thuật lắp đặt tại Cận Thơ và các tỉnh lân cận.


Các thí sinh thi lý thuyết trực tuyến trên máy tình (01 thí sinh/1 mã đề)  và thi thực hành trên mô hình cáp mạng thực tế (1 thí sinh/1 trụ điện).Nội dung thi kỹ thuật bảo hành - bảo trì  bậc 1,2,3 và kỹ thuật lắp đặt đa dịch vụ bậc 1,2,3.

Một số hình ảnh thi tay nghề tại Cần Thơ

'Thanh Tâm