Phát sóng kênh SCTV19 trên THC kỹ thuật số SCTV

06/10/2017 | 2619 lượt xem

Kể từ 0h00 ngày 10/10/2017, Truyền hình cáp SCTV sẽ phát sóng kênh truyền hình SCTV19 trên THC kỹ thuật số SCTV.


Theo đó, Truyền hình cáp SCTV sẽ phát kênh SCTV19 chuẩn HD thay thế kênh SCTV17 HD (kênh phát trùng vị trí 242); phát song kênh SCTV19 chuẩn SD thay thế kênh SCTV3 (kênh phát trùng vị trí số 52) trên THC kỹ thuật số SCTV.

Như vậy, hệ thống THC kỹ thuật số SCTV đã có trên 180 kênh, trong đó có trên 130 kênh truyền hình SDTV và 50 kênh truyền hình HDTV.

Thanh Tâm