Chặng đường lịch sử

•    Ngày 27/8/1992, UBND Tp.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2204/QĐ-UB thành lập liên doanh :   “Công ty Liên doanh Truyền hình Cáp Sài Gòn” (tên tiếng Anh: “Saigontourist Cable television Co.”, viết tắt SCTV), trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh,  trụ sở đặt tại 102 Nguyễn Huệ - Quận 1.

•    Ngày 17/5/1993, Đài phát sóng MMDS được lắp đặt tại Khách sạn Hữu Nghị (PALACE) 56-66 Nguyễn Huệ - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, phát sóng liên tục 24 giờ/ngày, bán kính phủ sóng 10 Km (Ăngten cao 65 mét ) và bước đầu SCTV thực hiện khai thác, kinh doanh - dịch vụ truyền hình cáp tại các khách sạn thuộc Công ty  Du lịch Tp. Hồ Chí Minh.

•    Ngày 03/12/1994, UBND Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 08/QĐ-UB thành lập doanh nghiệp nhà nước : “Công ty Truyền hình Cáp Saigontourist” (SCTV).

•    Tháng 4/1995, Đài MMDS được lắp đặt tại số 1 Quang Trung, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. Phát 13 kênh, 50W/ kênh, bán kính phủ sóng 50 Km.

•    Năm 1996, SCTV sử dụng hệ thống mã khóa GI (General Instructment) để nâng cao công tác quản lý khách hàng truyền hình cáp.

•    Ngày 29/3/1997, UBND Tp. HCM ban hành Quyết định 1409/QĐ-UB-NC xếp Doanh nghiệp Nhà nước hạng II cho SCTV.

•    Tháng 12/1999, SCTV chuyển về 31-33 Đinh Công Tráng, Quận 1, bước đầu  triển khai xây dựng Trung tâm Thu - Phát sóng (HEADEND), và tiến hành thay hệ thống mã GI bằng mã Vtech

•    Ngày 31/12/2000, khách hàng truyền hình cáp đạt con số 2.500 thuê bao.

•    Ngày 04/9/2002, UBND Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3607/QĐ-UB xếp Doanh nghiệp Nhà nước Hạng I cho SCTV.

•    Năm 2005, năm đầu tiên SCTV đạt con số khai thác khách hàng trên 100.000 hộ thuê bao truyền hình cáp, khẳng định hướng đi đúng đắn của SCTV.

•    Năm 2005, SCTV hợp tác với công ty EVN Telecom và ADTEC, đầu tư khai thác dịch vụ Internet băng thông rộng trên nền mạng truyền hình cáp với gần 32.000 khách hàng.

•    Ngày 19/10/2007, UBND TP ra Quyết định 4760/QĐ-UBND tái xếp hạng Công ty Nhà Nước Hạng I cho SCTV.

•    Năm 2008, SCTV nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

•    Năm 2010: Đạt con số 1.000.000 khách hàng truyền hình cáp và 72.000 khách hàng Internet.

•    Ngày 2011: Đạt con số 1.250.000 khách hàng truyền hình cáp và 105.000 khách hàng Internet, nộp ngân sách nhà nước 220 tỷ.

•    Năm 2012: SCTV đã truyền dẫn phát sóng 72 kênh Analog, 132 kênh Kỹ thuật số (Digital) đầu tiên tại Việt Nam, trong đó có 25 kênh HDSCTV nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.