Truyền hình cáp

Đồng Tháp

   STT                    Chi nhánh                 
 Liên hệ 
 1  
Đồng Tháp 

 
 Địa chỉ:
 143 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp                           
 Điện thoại: (067)3877727 
 Fax: (067) 3877726
 Email: cn.dtp@sctv.com.vn

 2  
Thị xã Sa Đéc 

 
 Địa chỉ:
 35B Nguyễn Tất Thành, P.1, TX. Sa Đéc 
 Điện thoại: (067) 3774746 
 Fax: 
 Email: cn.dtp@sctv.com.vn

 3  
Huyện Tháp Mười 

 
 Địa chỉ:
 Đường Hùng Vương, TT. Mỹ An, H. Tháp Mười, T. Đồng Tháp 
 Điện thoại: (067) 3826726 
 Fax: 
 Email: cn.dtp@sctv.com.vn

 4  
Huyện Lấp Vò 

 
 Địa chỉ:
 TT. Lấp Vò, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp 
 Điện thoại: (067) 3844144
 Fax: 
 Email: cn.dtp@sctv.com.vn