Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, SCTV sở hữu nhiều kênh có lượt xem cao giúp cho các chương trình quảng cáo tiếp cận với công chúng dễ dàng hơn.


hinh hiệu quảng cáo của SCTV
Quy trình kiểm duyệt mẫu và đăng ký lịch phát sóng quảng cáo:


Bước 1:

Trong vòng ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày đầu tiên dự kiến phát sóng, khách hàng gửi băng mẫu quảng cáo và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ có trong băng mẫu cho SCTV xem xét và duyệt nội dung. Mẫu quảng cáo gửi đến SCTV phải được ghi đĩa hoặc đưa lên đường truyền internet theo định dạng chuẩn do SCTV thông báo và phải bảo đảm về yêu cầu kỹ thuật (âm thanh, hình ảnh) và mỗi đường dẫn hoặc mỗi đĩa chứa đựng duy nhất một mẫu quảng cáo. Trong trường hợp khách hàng ghi nhiều mẫu quảng cáo (hoặc chương trình) khác nhau trong cùng 01 đĩa hoặc đường dẫn thì SCTV có quyền từ chối không nhận những mẫu quảng cáo đó. Mẫu quảng cáo phải bảo đảm tuân thủ về hồ sơ pháp lý (gửi kèm) và nội dung đúng theo quy định của Luật Quảng cáo và các văn hướng dẫn thi hành.

Bước 2:

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu quảng cáo, SCTV gửi thông báo cho khách hàng về kết quả duyệt mẫu quảng cáo. Mẫu quảng cáo sau khi đã được duyệt, sẽ được cung cấp một mã băng và được sử dụng để đăng ký phát sóng quảng cáo trên các kênh của SCTV. Trường hợp mẫu quảng cáo không được duyệt, SCTV sẽ gửi email (hoặc fax) cho khách hàng ý kiến của SCTV để khách hàng có cơ sở tiến hành điều chỉnh nội dung mẫu quảng cáo.

Bước 3:

Đăng ký phát sóng: khách hàng gửi lịch đăng ký phát sóng cho SCTV (có thể gửi qua fax, scan, email hoặc gửi bằng văn bản). Lịch đăng ký phát sóng hợp lệ phải đảm bảo các yếu tố sau:
a. Theo đúng mẫu của SCTV cung cấp;
b. Điền đầy đủ các thông tin, đặc biệt là mã băng, tên sản phẩm, mã giờ quảng cáo yêu cầu đăng ký phát sóng của khách hàng;
c. Có chữ ký của người ký Hợp đồng (hoặc người được uỷ quyền giao dịch) và có đóng dấu của khách hàng, trừ khi có thỏa thuận khác.
d. Lịch phát sóng phải gửi cho SCTV trước 03 ngày làm việc tính đến buổi phát sóng đầu tiên.
e. Phiếu điều chỉnh phải gửi cho SCTV trước 02 ngày làm việc tính đến buổi phát sóng đầu tiên.

Bước 4:

SCTV kiểm tra tính hợp lệ của lịch đăng ký phát sóng, kiểm tra thời lượng phát sóng chung của SCTV và ký xác nhận gửi lại khách hàng qua fax hoặc xác nhận qua email (đây là cơ sở để hai bên tổng kết phát sóng quảng cáo hàng tháng và giải quyết tranh chấp giữa hai bên về việc phát sóng mẫu quảng cáo này)

Bước 5:

SCTV thực hiện phát sóng theo yêu cầu của khách hàng

Bảng giá quảng cáo trên các kênh SD năm 2023
Bảng giá quảng cáo trên kênh SCTV11 năm 2023