Với những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt 23 năm xây dựng và trưởng thành, SCTV đã dành được nhiều phần thưởng quý giá:

Năm 2008:

- Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước trao tặng.

- Bằng khen đơn vị xuất sắc của Chủ tịch UBND TP.HCM.

- Bằng khen xuất sắc của Tổng Giám đốc Đài THVN.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm 2009:

- Bằng khen đơn vị xuất sắc của Chủ tịch UBND TP.HCM.

-Bằng khen xuất sắc của Tổng Giám đốc Đài THVN.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm 2010:

- Bằng khen đơn vị xuất sắc của Chủ tịch UBND TP.HCM.

- Bằng khen xuất sắc của Tổng Giám đốc Đài THVN.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

-Top 200 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất Việt Nam và top 100 Thương hiệu Việt.

- Cup vàng topten thương hiệu Việt.

Năm 2011:

- Bằng khen đơn vị xuất sắc của Chủ tịch UBND TP.HCM.

- Bằng khen xuất sắc của Tổng Giám đốc Đài THVN.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

- Cờ thi đua của Chính phủ.

- Cờ thi đua của Đài THVN.

- Cờ thi đua của UBND TP.HCM.

- Bộ Thông tin – Truyền thông tặng Bằng khen xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

- Top 176/1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất nước trong năm 2011.

- Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong năm.

- Cup vàng topten thương hiệu Việt.

Năm 2012:

- Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

- Bằng khen đơn vị xuất sắc của Chủ tịch UBND TP.HCM.

- Bằng khen xuất sắc của Tổng Giám đốc Đài THVN.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

- Xếp hạng 487/500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

- Top 106/1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất Việt Nam.

- Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam.

- Top 247/500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất.

- Top 100 Thương hiệu Việt hàng đầu.

- Cup vàng topten thương hiệu Việt.

- Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong năm.

- Anh Trần Anh Tuấn nhân giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 12

Năm 2013:

- Bằng khen đơn vị xuất sắc của Chủ tịch UBND TP.HCM.

- Bằng khen xuất sắc của Tổng Giám đốc Đài THVN.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

- Bộ Thông tin – Truyền thông tặng Bằng khen xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

- Nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố về chăm lo đời sống cho CBCNV giai đoạn 2009 - 2013.

- Cup vàng topten thương hiệu Việt.

- Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong năm.

- Top 136/1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất nước trong năm.

- Top 120/500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất năm.

Năm 2014:

- Bằng khen đơn vị xuất sắc của Chủ tịch UBND TP.HCM.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

- Top 200/1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất nước.

- Top 400/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

- Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhất Việt Nam.

- Cup vàng topten thương hiệu Việt.

- Anh Lương Quốc Huy nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 14.

Năm 2015:

- Giải Vàng giải thưởng Chất lượng Quốc gia hạng mục doanh nghiệp dịch vụ lớn.

- Đứng vị trí 156/1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam.

- Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2015.

- Bằng khen, Giấy khen và cờ thi đua của UBND TPHCM và Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 2016:

- Cờ thi đua của Chính phủ.

- Cờ thi đua của UBND TP.HCM.

- Bằng khen xuất sắc của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

Năm 2017:

- Cờ thi đua của Chính phủ.

- Cờ thi đua của UBND TP.HCM.

- Bằng khen xuất sắc của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh.

Năm 2018:

- Top 10 Thương hiệu Uy tín lần thứ 14 năm 2018.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Bằng khen tập thể năm 2018 có nhiều thành tích xuất sắc của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Truyền hình cáp SCTV vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2020:

- Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020.

Năm 2022:

- Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022.