Hướng dẫn đổi tên, đổi mật khẩu Modem tích hợp Wifi Docsis 3.0 (CM381)

Thứ Năm, 06/02/2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NHANH CÁC LOẠI THIẾT BỊ MODEM VÀ ROUTER WIFI TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP SCTV
 THIẾT BỊ MODEM TÍCH HỢP WIFI DOCSIS 3.0 (CM381)

(Tài liệu dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ của internet SCTV)
 1. Giới thiệu
Tài liệu này liệt kê các chức năng thông dụng nhằm mục đích hướng dẫn khách hàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản thường gặp khi sử dụng thiết bị modem tích hợp wifi Docsis 3.0 (CM381) trên hệ thống internet SCTV.
Ghi chú:
- Tài liệu ưu tiên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của thiết bị để giải thích. Nếu modem tích hợp wifi đang để ở ngôn ngữ khác xin chuyển về tiếng Anh để tiện tham khảo.
2. Hướng dẫn sử dụng
Thiết bị modem tích hợp wifi Docsis 3.0 (CM381) là thiết bị sử dụng để phát sóng wifi và cung cấp 2 cổng internet RJ45 kết nối bằng cáp LAN: Hỗ trợ đổi tên hoặc mật khẩu wifi, kết nối wifi mặc định khi đã reset lại thiết bị wifi.
2.1 Hướng dẫn đổi tên hoặc mật khẩu wifi
- Truy cập đường link web nhập địa chỉ IP: 192.168.88.254
+ Username: admin
+ Password: admin
- Chọn Wireless:
     
- Chọn Basic Settings:
+ Chọn SSID: đổi tên wifi, bấm Apply Changes.
 
- Chọn Wireless security:
+ Chọn Passphrase: đổi mật khẩu wifi, bấm Apply Changes.
+ Muốn hiện mật khẩu chọn vào hình con mắt.

2.2 Hướng dẫn kết nối wifi mặc định khi đã reset thiết bị wifi
- Sau khi nhấn nút reset thiết bị sẽ trở về cấu hình mặc định: 
+ Tên (SSID): Skyworth_…
+ Mật khẩu mặc định đăng nhập wifi: 00000000
- Khi kết nối được wifi mặc định, muốn đổi lại tên và mật khẩu wifi thì thực hiện bước 2.1 ở trên.