Hướng dẫn đổi tên, đổi mật khẩu wifi TP-link (TL-WR841N)

Thứ Bảy, 19/10/2019

1.    Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các chức năng thông dụng nhằm mục đích hướng dẫn khách hàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản thường gặp khi sử dụng thiết bị router wifi TP-link trên hệ thống internet SCTV.

Ghi chú:

- Tài liệu ưu tiên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của thiết bị để giải thích. Nếu router wifi đang để ở ngôn ngữ khác xin chuyển về tiếng Anh để tiện tham khảo.

2.    Hướng dẫn sử dụng

Thiết bị router wifi TP-link (TL-WR841N) là thiết bị sử dụng để phát sóng wifi và cung cấp 4 cổng internet RJ45 kết nối bằng cáp LAN: Hỗ trợ đổi tên hoặc mật khẩu wifi, kết nối wifi mặc định khi đã reset lại thiết bị wifi, khắc phục lỗi router wifi thường xuyên treo.

2.1     Hướng dẫn đổi tên hoặc mật khẩu wifi

- Truy cập đường link web nhập địa chỉ IP: 192.168.0.1

+ Username: admin

+ Password: admin

- Chọn wireless:

+ Chọn wireless setting: đổi tên wifi, bấm save.

- Chọn wireless:

+ Chọn wireless security: đổi password wifi, bấm save.

2.2     Hướng dẫn kết nối wifi mặc định khi đã reset lại thiết bị wifi

-    Sau khi nhấn nút reset thiết bị sẽ trở về cấu hình mặc định:

+ Tên (SSID): TP-LINK_…

+ Password dưới đáy router wifi: Wireless Password/PIN có 8 số

-    Sau khi kết nối được wifi mặc định, muốn đổi lại tên và mật khẩu wifi thì thực hiện bước 2.1 ở trên.

2.3     Hướng dẫn khắc phục lỗi router wifi thường xuyên treo

-    Chọn wireless

+ Chọn wireless security -> WPA/WPA2 - Personal(Recommended) -> Version -> chuyển từ Automatic sang WPA2-PSK -> save.


1900 1878

Tổng đài CSKH

1900 1878