Hướng dẫn sử dụng đầu thu kỹ thuật số Hybridkyworth HC-8004

Thứ Năm, 06/02/2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÁC LOẠI ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP SCTV
 
ĐẦU THU KỸ THUẬT SỐ HYBRIDKYWORTH HC-8004
     
(Tài liệu dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ của truyền hình cáp SCTV)
1. Giới thiệu
Tài liệu này liệt kê các chức năng thông dụng nhằm mục đích hướng dẫn khách hàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cơ bản thường gặp khi sử dụng đầu thu kỹ thuật số Hybridkyworth HC-8004 trên mạng truyền hình cáp kỹ thuật số SCTV.
Ghi chú:
- Tài liệu ưu tiên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của đầu thu để giải thích. Nếu đầu thu đang để ở ngôn ngữ khác xin chuyển về tiếng Việt để tiện tham khảo.
2. Hướng dẫn sử dụng
Đầu thu kỹ thuật số Hybridkyworth HC-8004 là đầu thu kỹ thuật số DVB-C thu các kênh truyền hình HD, hỗ trợ dò kênh, kiểm tra danh sách kênh, kiểm tra thông tin CA base.
2.1 Hướng dẫn dò kênh
- Sử dụng remote bấm phím “Menu” để vào Menu cài đặt -> bấm phím “Điều hướng ▲/▼” chọn mục “Hệ thống”-> chọn mục “Dò kênh” -> bấm phím “OK”.
         
- Chọn mục “Dò tự động” -> bấm phím “OK” trên Remote. 
       
- Nếu kỹ thuật số hỏi nhập mã PIN thì nhập “0000” và bấm phím “OK” trên Remote. 
- Tiếp theo bấm phím “Điều hướng ▲/▼” để chọn mục “Tần số” chỉnh tần số “730” MHz -> bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Tốc độ kí tự” chỉnh “6956” -> bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Quét QAM” chỉnh  “64-QAM” -> bấm phím “Điều hướng ▼” để chọn mục “Tìm kiếm kênh” -> bấm phím “OK”.
    
 
- Chờ kỹ thuật số HD dò lại kênh từ 3 đến 5 phút.
      
- Sau khi dò kênh kết thúc, kỹ thuật số sẽ tự động thoát ra màn hình chính xem kênh truyền hình bình thường.
2.2 Hướng dẫn kiểm tra danh sách kênh
- Sử dụng remote bấm phím “OK” để vào “Danh sách kênh” hiện tại đang xem: 
- “Danh sách TV” là danh sách đầy đủ kênh nhất.
 
- “Danh sách HD/SD TV” là danh sách chỉ có các kênh SD.
- “Danh sách HD TV” là là danh sách chỉ có các kênh HD.
- Kiểm tra kỹ thuật số mất kênh hoặc không đúng danh sách TV thì tiến hành chuyển về danh sách TV để xem đầy đủ kênh nhất: Sử dụng remote bấm phím “OK” để vào “Danh sách kênh” -> bấm nhanh phím “Điều hướng ◄/►” -> đến khi hiện ra “danh sách TV”.
2.3 Hướng dẫn kiểm tra thông tin CA base
- Sử dụng remote bấm phím “Menu” để vào Menu cài đặt -> bấm phím “Điều hướng ▲/▼” chọn mục “Hệ thống”-> chọn mục “CA Menu” -> bấm phím “OK”.
       
- Tiếp theo chọn mục “Thông tin CA base” -> bấm phím “OK”.
     
- Cung cấp thông tin “số Smart Card” và “Chip Id” khi SCTV yêu cầu hỗ trợ.