Tuyển dụng

Kỹ Sư phát triển và vận hành hệ thống dịch vụ Internet/ Truyền hình (IT2.2023)

Do nhu cầu phát triển, công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist cần tuyển 01 Kỹ Sư phát triển và vận hành hệ thống dịch vụ Internet/ Truyền hình

Hạn nộp: 07/12/2023

Kỹ Sư vận hành NOC và Mạng Core (IT1.2023)

Do nhu cầu phát triển, công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist cần tuyển 02 Kỹ Sư trực giám sát hệ thống tại Headen và quản lý bộ phận mạng Core

Hạn nộp: 07/12/2023