Tuyển dụng

Chuyên viên mua sắm hàng hóa, dịch vụ

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist cần tuyển 01 Chuyên viên mua sắm hàng hóa, dịch vụ

Hạn nộp: 12/07/2024

Chuyên viên đấu thầu xây dựng hầm cống

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist cần tuyển 01 Chuyên viên đấu thầu xây dựng hầm cống

Hạn nộp: 12/07/2024

Chuyên viên Kế hoạch

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist cần tuyển 01 Chuyên viên kế hoạch

Hạn nộp: 12/07/2024